motorpartner.sk Motor Partner - Predaj a servis automobilov Citro?n v Bratislave

motorpartner.sk
Title: Motor Partner - Predaj a servis automobilov Citro?n v Bratislave
Keywords: Motor Partner,Citro?n,predaj,servis,náhradné diely,predajňa,Panónska,Ra?ianska,Bratislava,?peciálna ponuka,citroen
Description: Motor Partner - Predaj, záru?ny a pozáru?ny servis automobilov zna?ky Citro?n. Panónska cesta 22 (Petr?alka) a Ra?ianska ulica 184/A (Ra?a), Bratislava.
motorpartner.sk is ranked 8960837 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $1,146. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. motorpartner.sk has 43% seo score.

motorpartner.sk Information

Website / Domain: motorpartner.sk
Website IP Address: 46.229.230.106
Domain DNS Server: ns1.webhouse.sk,ns2.webhouse.sk

motorpartner.sk Rank

Alexa Rank: 8960837
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

motorpartner.sk Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $1,146
Daily Revenue: $3
Monthly Revenue $94
Yearly Revenue: $1,146
Daily Unique Visitors 289
Monthly Unique Visitors: 8,670
Yearly Unique Visitors: 105,485

motorpartner.sk WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html; charset=utf-8
Date Sun, 31 Jul 2016 10:45:34 GMT
Server Apache

motorpartner.sk Keywords accounting

Keyword Count Percentage
Motor Partner 10 5.93%
Citro?n 14 4.41%
predaj 8 2.11%
servis 6 1.58%
náhradné diely 1 0.61%
predajňa 0 0.00%
Panónska 2 0.69%
Ra?ianska 2 0.78%
Bratislava 2 0.87%
?peciálna ponuka 0 0.00%
citroen 0 0.00%

motorpartner.sk Traffic Sources Chart

motorpartner.sk Similar Website

Domain Site Title

motorpartner.sk Alexa Rank History Chart

motorpartner.sk aleax

motorpartner.sk Html To Plain Text

Motor Partner - Predaj a servis automobilov Citro?n v Bratislave Motor Partner - najlep?í partner pre vá? Citro?n Predaj, záru?ny a pozáru?ny servis automobilov zna?ky Citro?n v Bratislave. úvod Modely Osobné automobily ú?itkové automobily Nové vozidlá Akciové vozidlá Auto Mesiaca Jazdené vozidlá Predvádzacie vozidlá Bazár Servis Ponuka náhradnych vozidiel Individuálna cenová ponuka Náhradné diely Vypredaj náhradnych dielov Uskladnenie pneumatík Galéria Va?e podnety Va?e podnety na Panónsku Va?e podnety na Ra?iansku Kontakt Kontakt Panónska cesta 22 Kontakt Ra?ianska 184/A Mapy Ná? tím Panónska cesta 22, 851 04, Bratislava 5 Ra?ianska 184/A, 831 54, Bratislava 3 O spolo?nosti Motor Partner - najlep?í partner pre vá? Citro?n v Bratislave Spolo?nos? Motor Partner, s.r.o. bola zalo?ená v roku 1996. V máji 1997 sa Motor Partner, s.r.o. stal autorizovanym dealerom automobilov Citro?n na Slovensku, so sídlom na Ra?ianskej ulici 184/A v Bratislave, a tak dnes patrí k najstar?ím zmluvnym partnerom tejto francúzskej automobilky. V roku 2005 spolo?nos? Motor Partner, s.r.o. vybudovala novú prevádzku (dnes sídlo spolo?nosti) v Bratislave, v Petr?alke na Panónskej ceste 22, ktorá je svojou rozlohou najv???ou predajňou spomedzi v?etkych zmluvnych predajcov vozidiel Citro?n na Slovensku. Od 01.01.2006 spolo?nos? zrekon?truovala a op?tovne spustila prevádzku na Ra?ianskej ulici 184/A v Bratislave. Dnes obidve prevádzky tvoria spolu najv???ie obchodno-servisné miesto pre vozidlá zna?ky Citro?n na Slovensku. Spolo?nos? disponuje predajnymi plochami pre nové vozidlá Citro?n o rozlohe spolu 620 m2. Servisné plochy majú rozlohu viac ako 1300 m2 a plocha skladov náhradnych dielov je 480 m2. Motor Partner, s.r.o. bol jednym z prvych zmluvnych partnerov Citro?n, ktory v roku 2010 prestaval svoje pobo?ky pod?a najnov?ích ?tandardov zna?ky Citro?n. Od roku 1997 do roku 2015 predala spolo?nos? Motor Partner, s.r.o.: 8438 ks novych vozidiel zna?ky Citro?n a dosiahla tak ka?doro?ny 10% podiel predaja v?etkych vozidiel Citro?n v SR. V sú?asnosti spolo?nos? zamestnáva 52 pracovníkov. V rokoch 2005 - 2015, spolo?nos? Motor Partner, s.r.o. predala najvy??í po?et novych automobilov zna?ky Citro?n na Slovensku. ? 2015 Motor Partner, s.r.o.: Predaj, záru?ny a pozáru?ny servis automobilov zna?ky Citro?n v Bratislave

motorpartner.sk Whois

Domain Name: MOTORPARTNER.SK